ตรวจผลออกรางวัลสลาก ออมสิน พิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 1 มีนาคม 2567

ออมสิน ตรวจผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 215, 217,252 เดือนที่ 3/2567 ออกรางวัล วันที่ 1 มีนาคม 2567

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000,000 บาท

งดวที่ 226 ค 9300050

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 247 Y 9444858

รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

3351976  4688781  5593818  6181955  7310898

รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

0874233  2431123  3790447  5425831  7411712
7895820  8339907  8621732  8958905  9656693

รางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

0025472  2018416  2381802  2586431  2589759
2609642  3329561  3677145  4034161  6242006
6318604  6438945  7619821  8103087  9135488

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 1 รางวัล งวดที่ 215, 217 – 234 รางวัลละ 50 บาท งวดที่ 225-252 รางวัลละ 200 บาท 

6701

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 1 รางวัล งวดที่ 215, 217 – 234 รางวัลละ 20 บาท งวดที่ 235 – 252 รางวัลละ 40 บาท 

224

ตรวจผลรางวัลอีกครั้งได้ที่ www.gsb.or.th ธนาคาร สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนครั้งและเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน แต่ละอันดับในการออกเลขสลากจ่ายคืนครั้งต่อไปตามที่เห็นสมควรโปรดตรวจสอบกับธนาคารอีกครั้ง

ขอขอบคุณบทความจาก : pptvhd36